Phòng trừ ốc bươu vàng

Phòng trừ ốc bươu vàng

Ốc bươu vàng hiện đang là đối tượng dịch hại nguy hiểm cho cây lúa vì phá hại và sinh sản rất nhanh. Việc phòng trừ ốc bươu vàng hiện đang là một vấn đề rất cấp bách trong sản xuất nông nghiệp bởi lúa giai đoạn mạ là giai đoạn mà ốc bươu vàng phá hoại mạnh nhất.

Bệnh héo xanh vi khuẩn hại khoai tây

Bệnh héo xanh vi khuẩn hại khoai tây

Bệnh héo xanh vi khuẩn là một trong năm bệnh hại cây trồng thuộc đối tượng quan tâm nhất trong chương trình phòng trừ tổng hợp của FAO. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới sức cạnh tranh của mặt hàng rau quả trên thị trường quốc tế và khu vực. Bệnh luôn là một vấn đề nghiêm trọng trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.

Hỗ trợ trực tuyến